Weather
Astana +7 °С
Almaty +14 °С
Exchange rates
USD 421.58
EUR 496.83
RUB 5.53
CNY 62.20

پرەمەر-مينيستر: ازىق-تۇلىك باعاسى - بۇل الەۋمەتتىك وزەكتى ماسەلە

25 September 2021 14:12

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - پرەمەر-مينيستر اسقار مامين ۇكىمەتتىڭ سيفرلىق وفيسىندە ورتالىق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ باسشىلارىنىڭ جانە وڭىرلەر اكىمدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسىن رەتتەۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەڭەس وتكىزدى.

بۇل تۋرالى قازاقپارات ۇكىمەتتىڭ سايتىنا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى باقىت سۇلتانوۆ، اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ەربول قاراشوكەيەۆ، «ازىق-تۇلىك كەلىسىم شارت كورپوراتسياسى» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى ساپارحان وماروۆ، ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءاليا مولدابەكوۆا، باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى سەرىك جۇمانعارين، نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ اكىمى التاي كولگىنوۆ، قاراعاندى وبلىسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەك، الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى اماندىق باتالوۆ اعىمداعى جاعداي مەن اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى باياندادى.

«الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى باعاسىنىڭ وسۋىنە جول بەرمەۋ ماسەلەسى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا. ازىق-تۇلىك باعاسى - بۇل الەۋمەتتىك وزەكتى ماسەلە. ۇكىمەت ينفلياتسياعا قارسى دەن قويۋ شارالارىنىڭ كەشەنىن، ءبىرىنشى كەزەكتە ا و ك سەكتورىنداعى قۇندى قالىپتاستىرۋدىڭ بۇكىل تىزبەگى بويىندا باعالاردى تۇراقتاندىرۋ بويىنشا ىسكە اسىرادى»، — دەدى ا. مامين.

نەگىزگى اگرارلىق ەلدەردەگى، ونىڭ ىشىندە ق ر- داعى قولايسىز كليماتتىق جاعدايلار نەگىزگى اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارىنىڭ شىعىمدىلىعىنىڭ تومەندەۋىنە الىپ كەلدى. وسىعان بايلانىستى باعانىڭ ءوسۋى، سونداي-اق كورشى ەلدەر تاراپىنان اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمىنە سۇرانىستىڭ ارتۋى بايقالادى.

بيىل 8 ايدا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى باعاسىنىڭ ءوسۋى %9,7 قۇرادى. سوڭعى ايدا باعانىڭ 0,7 پايىزدىق تارماققا تومەندەۋى بايقالادى. ينفلياتسياعا قارسى دەن قويۋ شارالارى اياسىندا 2021-جىلى «ازىق- تۇلىك كەلىسىم شارت كورپوراتسياسى» ۇ ك» ا ق 87 ميلليارد تەڭگەگە (2020-جىلى - 40 ميلليارد تەڭگەگە) اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ساتىپ الۋدى جوسپارلاپ وتىر.

بۇل رەتتە ساتىپ الىناتىن داقىلداردىڭ تىزبەسى 4 تەن 9 عا دەيىن كەڭەيتىلدى:

جۇمساق ءبيداي، قاتتى ءبيداي، ارپا، سۇلى، كۇنباعىس، راپس، زىعىر، سويا، قاراقۇمىق.

اتالعان ونىمدەر ىشكى نارىقتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن، ونىڭ ىشىندە ۇن تارتۋ كاسىپورىندارىنا، قۇس جانە مال شارۋاشىلىعى شارۋاشىلىقتارىنا وتكىزۋ ءۇشىن پايدالانىلاتىن بولادى. باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى باعانى تومەندەتۋ تۋرالى 68 حابارلاما شىعاردى، 8 تەرگەۋ تاعايىندالدى.

نۇر-سۇلتان جانە الماتى قالالارىندا، قوستاناي، قاراعاندى، اتىراۋ، ماڭعىستاۋ، باتىس قازاقستان جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىندا ءا م ا ت- تا ساۋدا ۇستەمەسىنەن اسىپ كەتۋدىڭ جانە سىياقى الۋدىڭ 46 فاكتىسى انىقتالدى.

وسى وڭىرلەردىڭ باسشىلارىنا شەكتى ساۋدا ۇستەمەسىنەن اسىرا بەلگىلەگەن ساۋدا سۋبەكتىلەرىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ جونىندە شۇعىل شارالار قابىلداۋ قاجەتتىگى اتاپ ءوتىلدى.

جالپى، پرەمەر-مينيستر اكىمدىكتەر مەن مينيسترلىكتەرگە ينفلياتسياعا قارسى دەن قويۋ شارالارى كەشەنىنىڭ ۋاقتىلى جانە تولىق ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىردى. ەگىن جيناۋ ماۋسىمىنىڭ اياقتالۋىنا بايلانىستى اكىمدىكتەرگە «اينالىم سحەماسى» بويىنشا قوسىمشا قارجىلاندىرۋ ءبولۋدى جەدەلدەتۋ جانە وڭىرلىك تۇراقتاندىرۋ قورلارىنا بۇرىن جەتكىزىلگەن ازىق-تۇلىك كولەمىن ساتىپ الۋدى جۇزەگە اسىرۋ تاپسىرىلدى.

بۇل رەتتە فورۆاردتىق ساتىپ الۋ شەڭبەرىندە استىق جەتكىزۋ بويىنشا «ازىق-تۇلىك كورپوراتسياسى» ۇ ك» ا ق الدىندا اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەردىڭ مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋدى قامتاماسىز ەتۋ مىندەتى قويىلدى.

Up