Weather
Нур-Султан +7 °С
Almaty +14 °С
Exchange rates
USD 449.85
EUR 485.43
RUB 5.71
CNY 70.69

قاعازدا بارلىعى ءمىنسىز، ال ومىردە مۇلدە باسقا كورىنىس - نۇرتورە ءجۇسىپ

20 May 2022 12:27

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قاعازدا بارلىعى ءمىنسىز، ال ومىردە مۇلدە باسقا كورىنىس. بۇل تۋرالى سەناتتاعى جاستاردى قولداۋ تاقىرىبىنا ارنالعان پارلامەنتتىك تىڭداۋدا دەپۋتات نۇرتورە ءجۇسىپ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

سەناتور قازىرگى تاڭدا وسكەلەڭ ۇرپاقتى تاربيەلەۋ مەن قولداۋ ماسەلەلەرىنىڭ وتكىر تۇرعانىنا نازار اۋداردى. راسىندا، جاڭا قازاقستاندى قۇرۋ ءۇشىن وسكەلەڭ ۇرپاق الەۋمەتتىك جاعىنان قورعالۋى كەرەك. ال بۇل جەردە، سەناتوردىڭ ايتۋىنشا، ۇكىمەتكە، اسىرەسە، جاستاردى وقىتۋ مەن جۇمىسقا ورنالاستىرۋعا قاتىستى سۇراقتار جەتكىلىكتى.

«رەفورمالاردىڭ ناتيجەسى سالىناتىن قارجى مەن ادام رەسۋرسىنا تاۋەلدى، سوندىقتان كادرلاردىڭ كاسىبي دەڭگەيى مەن بىلىكتىلىگىنە كوپ نارسە بايلانىستى. ال ەندى ەلدەگى ج و و مەن كوللەدجدەردى بىتىرگەن، ءبىر ەمەس، قولدارىندا بىرنەشە ديپلومى بار جاستار ەڭبەك نارىعىنىڭ سۇرانىسىن قاناعاتتاندىرا الماي وتىر. جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ سۇرانىسى ءبىر بولەك، ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ وقۋ باعدارلاماسى ءبىر بولەك. سونىڭ سالدارىنان جۇمىسسىز جۇرگەن جاس ازاماتتاردىڭ قاتارى تولىعا تۇسۋدە. 2021 -جىلعى جەلتوقسان ايىنداعى جاعداي بويىنشا وقۋ بىتىرگەن 168000-نان استام ادامنىڭ، 110 مىڭى عانا جۇمىسقا ورنالاسقان. ج و و تۇلەكتەرىنىڭ 31 پايىزى، كوللەدج تۇلەكتەرىنىڭ 33 پايىزى جۇمىس تاپپاي ساندالىپ ءجۇر»، - دەدى دەپۋتات.

نۇرتورە ءجۇسىپتىڭ سوزىنە قاراعاندا، جۇمىسسىزدىقپەن كۇرەسۋ باعدارلامالارى ءتيىستى ناتيجە بەرمەي وتىر، ويتكەنى قارجىنىڭ باسىم بولىگى ۋاقىتشا جۇمىس ورىندارىن قۇرۋعا جۇمسالادى. ال، بۇل ءتاسىل ماسەلەنى شەشپەيدى.

«سوڭعى 5 جىلدا ءبىر عانا «ەڭبەك» باعدارلاماسىنا 695 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن. ناتيجە قايدا؟ مۇنىڭ سۇراۋى كىمدە؟ - دەپ سۇرادى سەناتور. بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، سەنات ءتوراعاسى م. اشىمبايەۆ بارلىق رەفورمانىڭ تۇپكى ماقساتى دا جاستاردىڭ ءال- اۋقاتىن ارتتىرۋعا ءارى ولاردىڭ دامۋىنا جاعداي جاساۋعا ارنالعانىن اتاپ ءوتتى . سونىمەن قاتار ول ۋنيۆەرسيتەت بىتىرگەن تۇلەكتەرگە ەڭبەك نارىعىندا سۇرانىس جوق ەكەنىن ايتتى.

اۆتور: رۋسلان عابباسوۆ

Up