Ауа райы
Астана 6 °С
Алматы 11 °С
валюта бағамы
USD 421.58
EUR 496.83
RUB 5.53
CNY 62.20

Павлодар облысының тұрғындары үшін көмір арзандады

2020 жылдың 30 қыркүйек 2020 15:43

ПАВЛОДАР. ҚазАқпарат - Осы күзгі-қысқы маусымда Павлодар облысының тұрғындары көмірді өткен жылмен салыстырғанда 20 пайызға төмен бағамен сатып алатын болады. Қарапайым тұтынушылар үшін қатты отын құнының төмендеуі туралы өңір басшысының баспасөз қызметі жергілікті энергетика және ТКШ басқармасына сілтеме жасап хабарлайды.

«Майкөбе» кенішінде көмір арзандатылғаннан кейін басқарма басшылығы қалалар мен аудандардың әкімдіктерімен бірлесіп тасымалдаушылармен кездесулер өткізді. Осы кезеңде кеніштен көмір құнына негізгі үстемақы қалыптасады.

«Т ұ р ғ ындар ү шін Майк ө бе к ө міріні ң құ ны орташа есеппен 900 те ң геге - 500 - ден 2500 те ң геге дейін т ө мендеді », - дейді энергетика ж ә не ТКШ бас қ армасыны ң басшысы Ержан Ертаев . - Ө ткен жылмен салыстыр ғ анда « Майк ө бе » кенішіндегі қ о ң ыр к ө мірді ң құ ны авток ө лік ү шін 800 те ң геге (7500 те ң геден 6700 те ң геге дейін ) ж ә не темір жол тасымалы ү шін 500 те ң геге (6260 те ң геден 5760 те ң геге дейін ) т ө мендетілді ».

Облыс т ұ р ғ ындары ү шін к ө мір ба ғ асыны ң т ө мендеуі 20% - ғ а жетеді . Айта кетейік , оларды ң қ ат ты отын ғ а қ ажеттілігі шамамен 428 мы ң тоннаны құ райды , оны ң ішінде 326 мы ң тоннасы қ о ң ыр к ө мір. Қ атты отынны ң б ұ л т ү рі « Майк ө беде » ө ндіріледі . Ертаевты ң айтуынша , б ү гінде облыс т ұ р ғ ындары қ ажетті к ө мір к ө леміні ң жартысына жуы ғ ын дайындап қ ой ғ ан . Б ү гінге тапшылы қ жо қ , к ө мір еркін сатылым да, дейді бас қ арма басшысы .

Айта кетейік, Павлодар облысыны ң ә кімі Ә біл қ айыр С қ а қ ов осы лауазым ғ а та ғ айындал ғ аннан кейін халы ққ а есеп беру кездесуінде к ө мірді ң т ү пкілікті құ нын оны қ алыптастыруды ң барлы қ кезе ң дерінде талдау қ ажеттігі туралы айт қ ан болатын . Осылайша, бейінді ведомствода қ атты отынды кеніштен қ арапайым т ұ р ғ ын ғ а дейін жеткізу тізбегін зерделеп , н ә тижесінде жо ғ арыда атал ғ ан тасымалдаушылармен келісс ө здер ж ү ргізілді .

Б ұғ ан дейін Павлодар облысыны ң билігі ірі картоп ө сірушілермен м аусымаралы қ кезе ң де осы ө німні ң қ орын құ ру ж ә не ә леуметтік д ү кендер ү шін ба ғ аны белгілеу туралы келіскені жөнінде хабарланған болатын.


Басты сөздер: Павлодар облысы, Аймақ,
Жоғары қарай