Aýa raıy
Astana +7 °S
Almaty +14 °S
valıýta baǵamy
USD 421.58
EUR 496.83
RUB 5.53
CNY 62.20

4 ıılda Qozoǵıstonda qýrıladıgan mıngta maktabga 100 mıng ўqıtývchı kerak

2021 jyldyń 3 jeltoqsan 2021 16:32

NUR-SULTAN. Kazinform – Qozoǵıstonga 2025 ıılgacha 1000 ta maktab qýrılıshı mýnosabatı bılan ıana ıýz mıng nafar ўqıtývchı kerak bўladı. Bý ҳaqda Qozoǵıston Respýblıkası talım va fan vazırı Ashat Aımaǵambetov malým qıldı, deıa habar beradı Kazinform mýhbırı.

«Maktablar qýrılıshı ҳaqıda gapıradıgan bўlsak, mýstaqıllık ııllarıda ıkkı mıngdan ortıq maktab qýrılgan, endılıkda Davlat raҳbarınıng topshırıǵıga kўra jorıı ııldan boshlab 2025 ıılgacha kamıda mıngta maktab qýrısh vazıfası týrıbdı. Ҳozırda bız katta mýammoga dých kelıapmız. Bý ııl mamlakatımız maktablarını 150 mıng nafar bıtırývchı tamomlagan bўlsa, deıarlı 400 mıng ўqývchı bırınchı sınfga qabýl qılındı. ıAnı, bır ııl ıchıda maktablarda 250 mıng bola kўpaıgan. 2025 ıılga borıb esa kamıda bır mıllıon qўshımcha ўrınlar kerak bўladı», - dedı talım va fan vazırı Qozoǵıston Respýblıkası Prezıdentı ҳýzýrıdagı Inson ҳýqýqları bўııcha komıssııa ııǵılıshıda.

Vazırnıng sўzlarıga kўra, mýammonı oldından ҳal qılısh ýchýn Prezıdent ıana 1000 ta maktab qýrısh bўııcha topshırıq bergan.

«Bý ııl bız 200 ta maktab qýrıapmız, ammo belgılangan mýddatdan oldındamız. Dekabr oııda 200 dan ortıq maktabnı foıdalanıshga topshıramız. Shý tarzda 2025 ıılga borıb 1000 ta ıangı maktab qýrıladı. Mıngta ıangı maktab qўshımcha ravıshda kamıda ıýz mıng ıangı ўqıtývchını talab qıladı - bızga ıana ıýz mıng ўqıtývchı kerak bўladı. Bý bız ýchýn katta sınov. Bız maktablarnı sıfatlı kadrlar va moddıı-tehnık tamınot bılan tamınlashımız kerak. Bız bý vazıfa ýstıda ıshlaıapmız», - dedı A.Aımaǵambetov.


Mýallıf: Aqbota Kýzekbaı


Joǵary qaraı