Aýa raıy
Nýr-Sýltan +7 °S
Almaty +14 °S
valıýta baǵamy
USD 449.85
EUR 485.43
RUB 5.71
CNY 70.69

Qozoǵıston sıesıı qataǵonga oıd 2 mıllıon mahfıı ҳýjjatnı oshkora qıladı

2022 jyldyń 25 mamyr 2022 11:40

NUR-SULTAN. Kazinform – 2020 ııl noıabr oııda Sıesıı qataǵon qýrbonlarını tўlıq reabılıtatsııa qılısh bўııcha Respýblıka komıssııası týzılıb, ısh boshladı. QR Talım va fan vazırlıgı Kazinform savolıga javoban komıssııa faolııatınıng eng mýҳım jıҳatlarını malým qıldı.

«Davlat komıssııasınıng asosıı vazıfası 1920-1950 ııllardagı sıesıı qataǵon qýrbonlarını tўlıq, ҳýqýqıı va sıesıı reabılıtatsııa qılıshdan ıborat», — deııladı vazırlık habarıda.

QR Talım va fan vazırlıgı malýmotlarıga kўra, 2021 ııldan 2022 ıılgacha fýqarolardan qarındoshları va ota-bobolarını reabılıtatsııa qılısh ýchýn 156 ta mýrojaat kelıb týshgan. Ýlardan 42 tası qanoatlantırılgan, 114 ta arıza bўııcha tekshırýv ıshları davom ettırılmoqda.

Ўtgan ıılı davlat komıssııası vakılları mamlakat bўılab arhıv materıallarını tўplash maqsadıda 30 ta ılmıı-tadqıqot safarıga chıqdı. Natıjada 268 715 ramka arhıv ҳýjjatları tўplandı. Keıın ýlar ҳýjjatlar tўplamı sıfatıda jamoatchılıkka taqdım etıladı.

«Býndan tashqarı, olımlar 2020-2021 ııllarda Moskva va Kıev arhıvlarıda katta ıshlarnı amalga oshırdı. Rossııa Federatsııası Davlat arhıvı SSSRdagı meҳnat lagerları, shý jýmladan Qozoǵıston SSR ҳýdýdıda joılashgan lagerlar tarıhıga oıd arhıv ҳýjjatlarını anıqladı va ўrgandı.

Ҳozırda Qozoǵıston va horıjdagı (Rossııa, Qırǵızıston, Tojıkıston va boshqalar) týrlı arhıvlardan arhıv materıalları matnlarını ııǵısh jaraenı faol davom etmoqda.

Aını paıtda sıesıı qataǵon qýrbonlarınıng ıagona mıllıı malýmotlar bazasını saqlash ýchýn mahsýs veb-saıt ıshlab chıqılmoqda.

«Ýshbý saıt negızıda ııgırmanchı asrnıng 20-50 ıılları davomıda taqıbga ýchragan barcha toıfadagı fýqarolar (boılar, ўrta tabaqalar, deportatsııa qılıngan halqlar, mahsýs mýҳojırlar, dın arbobları)nı ўz ıchıga olgan tızımlashtırılgan elektron malýmotlar bazası tashkıl etılgan. Bý ısh jorıı ıılnıng maı oııda ıakýnlanadı va ınternet tarmoǵıda ҳam foıdalanısh mýmkın», — deııladı habarda.

Sıesıı qataǵon qýrbonlarınıng ҳýjjatları Qozoǵıston Mıllıı havfsızlık qўmıtası, Bosh prokýratýra va Ichkı ıshlar vazırlıgınıng mahsýs arhıvlarıda sır saqlangan. Davlat komıssııası ıshı doırasıda mazkýr ҳýjjatlarnı mahfıılıkdan chıqarısh jaraenı boshlandı.

«Býgýngı kýnda mahfıı ҳýjjatlarnıng amal qılısh mýddatı týgaganı mýnosabatı bılan grıfnı ochısh ıshları olıb borılmoqda. Natıjada Bosh prokýratýra 2 mıllıondan ortıq ҳýjjatlar, IIV mahsýs arhıvlarıda 2190, MHQ mahsýs arhıvlarıda 333 arhıv ıshı va 1937-1938 ııllar SSSR Ichkı ıshlar halq komıssarıatınıng 7 ta normatıv-ҳýqýqıı ҳýjjatını mahfıılıkdan chıqardı. Ҳozırda ҳýdýdıı komıssııalar azoları Bosh prokýratýra, Mıllıı havfsızlık qўmıtası, Ichkı ıshlar va Mýdofaa vazırlıklarınıng epıq arhıvları bılan ıshlashda davom etmoqda», — deııladı habarda.

Mýallıf: Esımjan Naqtıbaı

Joǵary qaraı