Aýa raıy
Nýr-Sýltan +7 °S
Almaty +14 °S
valıýta baǵamy
USD 449.85
EUR 485.43
RUB 5.71
CNY 70.69

Qozoǵıstonda mıllıı qadrııatlar tarǵıbotıga ajratıladıgan mablaǵ oshırılıshı mýmkın

2022 jyldyń 20 mamyr 2022 13:48

NUR-SULTAN. Kazinform – Qozoǵıstonnıng barcha ҳýdýdlarıda eshlarnı ýı-joı bılan tamınlash dastýrları amalga oshırılıshı kerak. Bý ҳaqda depýtat Nýrtўre Jýsıp Senatda eshlarnı qўllab-qývvatlash masalalarıga baǵıshlangan parlament eshıtývıda malým qıldı, deıa habar beradı Kazinform mýhbırı.

Senator ўz nýtqıda eshlarnı madanıı-ahloqıı tarbııalash masalalarıga tўhtaldı. Parlament eshıtývıda bıldırılgan taklıf va tavsııalar Ҳýkýmat tomonıdan qabýl qılınıshıga ıshonch bıldırdı.

«Shý paıtgacha madanııat, sanat va ahborot soҳaları qoldıq asosıda molııalashtırılıb kelınmoqda. Inson qalbını boııtadıgan bý soҳalarga sarmoıa kırıtıshga kelganımızda jılovnı tortamız. Ýnıng ıakýnıı natıjası qandaı bўlıshını ўz kўzımız bılan kўrdık. Bız mamlakatnı qaıta qýrısh ýchýn mablaǵ sarflamaımız, zararnı tıklashga pýl sarflaımız, bý notўǵrı. Ўılaımankı, ıalpı ıchkı maҳsýlotnıng 3 foızını mıllıı qadrııatlar tarǵıbotını rıvojlantırıshga ıўnaltırsak, býndan ҳech qandaı zarar kўrmaımız, balkı ўsamız», - dedı senator.


Mýallıf: Rýslan Ǵabbasov


Joǵary qaraı