Aýa raıy
Nýr-Sýltan +7 °S
Almaty +14 °S
valıýta baǵamy
USD 449.85
EUR 485.43
RUB 5.71
CNY 70.69

Ҳýkýmat 9,9 trln tengelık 717 ta ınvestıtsııa loııҳası pýlını ıaratdı – QR Bosh vazırı

2022 jyldyń 20 mamyr 2022 16:00

NUR-SULTAN. Kazinform – Qozoǵıston Ҳýkýmatı tomonıdan 717 ta ınvestıtsııa loııҳası pýlı ıaratılgan bўlıb, shýndan 286 tası (jamı 9,9 trln tg) ımport ўrnını bosývchı maҳsýlotlar ıshlab chıqarısh loııҳalarıdır. Bý ҳaqda Bosh vazırı Alıhan Smaılov qozoǵıstonlık ıshlab chıqarývchılarnıng VI Ulttyq Ónim kўrgazmasıda malým qıldı, deıa habar beradı Kazinform Ҳýkýmat rasmıı saıtıga taıanıb.

«Ҳozırda Ҳýkýmat tomonıdan tadbırkorlıknı qўllab-qývvatlash bўııcha chora-tadbırlar amalga oshırılmoqda. Sўnggı 5 ıılda kıchık va ўrta bıznesnıng ıalpı ıchkı maҳsýlotdagı ýlýshı 27 foızdan 35 foızga oshdı», — dedı Bosh vazır kўrgazmanıng ochılısh marosımıda.

Býndan tashqarı, Bosh vazır Prezıdent tomonıdan kıchık va mıkro tadbırkorlık sýbektlarını tekshırıshga elon qılıngan moratorıı mamlakatımızda tadbırkorlık erkınlıgını tamınlashga ıjobıı tasır kўrsatganını takıdladı.

Ўtgan ıılı qaıta ıshlash sanoatıda ımport ҳajmı 38 mıllıard dollarnı tashkıl etganını ınobatga olsak, ýnıng ўrnını bosısh tadbırkorlar ýchýn eng ıstıqbollı ıўnalıshlardan bırıdır.


«Bý maҳallıı ıshlab chıqarývchılarımız ýchýn ўz bıznesını rıvojlantırısh, ıangı maҳsýlotlar ıshlab chıqarıshga sarmoıa kırıtısh ýchýn katta ımkonııatdır. Ҳýkýmat tomonıdan býgýngı kýnga qadar 717 ta ınvestıtsııa loııҳası pýlı ıaratıldı, shýndan 286 tası (jamı qıımatı 9,9 trln tg) ımport ўrnını bosývchı maҳsýlotlar ıshlab chıqarısh loııҳalarıdır», - dedı ý.

Bosh vazır 2022 ıılda ýmýmıı qıımatı 1,7 trıllıon tenge bўlgan 165 ta loııҳanı amalga oshırısh rejalashtırılganını takıdladı. Ҳar bır býndaı loııҳa atrofıda kıchık va ўrta bıznes kompanııaları kamarı ıshlab chıqıladı.


Býndan tashqarı, tadbırkorlık faolııatını tartıbga solısh sıesatı tўǵrısıdagı qonýn qabýl qılındı, bý esa tadbırkorlık sýbektlarıga mamýrıı ıýknı kamaıtırısh ımkonını beradı. Ҳýkýmat bıznesnı ıýrıtısh ýchýn raqobatnı kengaıtırısh va bozorda monopolııalarga barҳam berısh bўııcha ıshlarnı davom ettırmoqda. Maҳallıı kompanııalar kvazıdavlat sektorı harıdlarıga kırıshnı osonlashtırısh bўııcha faol ıshlamoqda.

«Prezıdent takıdlaganıdek, davlat va bıznesnıng konstrýktıv ҳamkorlıgı ıjtımoıı-ıqtısodıı barqarorlıknıng asosıdır. Bý borada Ҳýkýmat tadbırkorlarnı davlat tomonıdan qўllab-qývvatlash samaradorlıgı va shaffoflıgını oshırısh bўııcha faol ısh olıb borıshda davom etadı», — dedı Alıhan Smaılov.


Ochılısh marosımıdan sўng Bosh vazır kўrgazmalar zalıga tashrıf býıýrıb, maҳallıı ıshlab chıqarývchılarnıng stendları bılan tanıshdı. Jorıı ıılda Ulttyq Ónim kўrgazmasıda «Damý» tadbırkorlıknı rıvojlantırısh jamǵarması («Baıterek» holdıngı shўba korhonası) orqalı davlat tomonıdan qўllab-qývvatlangan maҳallıı mıkro, kıchık va ўrta bıznesnıng 350dan ortıq vakılları ıshtırok etadı.

Býndan tashqarı, kўrgazma doırasıda «Halq tanlovı» degýstatıv tanlovı, etakchı maҳallıı ıshlab chıqarývchılarnıng aellar va erkaklar kııımları kollektsııaları namoııshı bўlıb ўtadı. Kўrgazma doırasıda tadbırkorlar ýchýn franchaızıng kompanııaları forýmı, bıznes mýzokaralar va týrlı maҳorat darsları tashkıl etılıb, tanıqlı tadbırkorlar ўz bılım va tajrıbaları bılan ўrtoqlashadılar.


Joǵary qaraı